Adományozzon

Adószám: 18111899-2-43

Az alapítvány egészségügyi eszközökkel, gépekkel, berendezésekkel támogatja az állami és önkormányzati egészségügyi, valamint szociális a intézményeket.

Céljaink

Eszközbeszerzés

Egészségügyi eszközökkel, gépekkel, berendezésekkel támogatjuk az állami és önkormányzati egészségügyi, valamint a szociális intézményeket

Koordinálás

Koordináljuk a természetbeni adományokat és közvetítjük a szociálisan rászorulók felé.

Közreműködés

Közreműködünk ezen intézmények gyógyászati, és egyéb berendezéseinek karbantartásában, javításában, zavartalan működési feltételeinek biztosításában.

Közhasznú tevékenység

E célokat közhasznú tevékenységként, e tevékenység kielégítését nyereség és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenység folytatását közhasznú alapítvány formájában végzi.

Az alapítvány a Khtv.26.§.c/pontjának meghatározott közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat folytatja:

  • 1. alpontja szerint: "egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység"
  • 2. alpontja szerint: "szociális tevékenység, családsegítés és idős korúak gondozása"
welcome

15 éves működésünk eredményei

Megsegített gyermek

M

Ft adomány

Önkéntes segítő